CONTACT US

เรายินดีที่จะได้ร่วมงานกับคุณ

 fb.com/discover.alphax

@alphaxthailand

โทร : 083-0840999

ตัวเเทนจำหน่ายสินค้า
(Retail)
sales@alphaxthailand.com

พาร์ทเนอร์ธุรกิจ
(Partner)
partner@alphaxthailand.com
สื่อที่สนใจสินค้าของเรา
(Media)
partner@alphaxthailand.com
สอบถามทั่วไป
(Q&A)
support@alphaxthailand.com

ที่อยู่จัดตั้งบริษัท

283/1 ซอยบางขุนนน 29 แขวงบางขุนนน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700